Akkreditering

Som noget nyt fra 2019 er alle statsautoriserede klinikker der arbejder under ydernummer blevet akkrediteret.
Denne klinik blev akkrediteret i foråret 2020. Akkreditering er det ultimative kvalitetsstempel som en klinik kan få af Sundhedsstyrelsen.


Det er din sikkerhed for at:


*Klinikken lever op til de strenge krav, der er om blandt andet sterilisation af instrumenter, rengøring, håndhygiejne og opbevaring af steriliserede instrumenter.
* Klinikken fører lovpligtig journalføring. Ligeledes skal patienter identificeres sikkert og behandles i henhold til GPDR.
*Klinikken har en fast procedure for utilsigtede hændelser og patientklager.
*Klinikken bliver løbende opdateret på førstehjælp.
*Ud over logoet ’statsautoriserede fodterapeut’ kan man også kigge efter stemplet DDKM, der står for akkreditering i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel.