Nyttig viden

Hvorfor vælge en statsautoriseret fodterapeut?

Logo’et er din garanti for en korrekt behandling
De fleste fodterapeuters klinikker hedder ‘Klinik for Fodterapi’ eller skilter med dette logo. Det er din garanti for, at din behandler:

*Har en statsanerkendt og godkendt uddannelse og kan yde fodbehandling, fodterapi og andre godkendte behandlinger.
*Fremstiller individuelle aflastninger og fodindlæg.
*Behandler nedgroede negle ved bøjlebehandling.
*Foretager fysiologiske og neurologiske undersøgelser af foden.
*Kan vejlede i fodøvelser, valg af sko og pleje af fødder til forebyggelse og bevarelse af fodens funktioner og sundhed.
* Er uddannet i diabetes- og gigtrelaterede fodproblemer.
* Arbejder under sundhedsloven.
* Er underlagt Sundhedsvæsenets Patientklagenævn.
*Er omfattet af en kollektiv erhvervsansvarsforsikring.
*Er medlem af foreningen Danske Fodterapeuter.